EN
Εγγραφείτε τώρα +302296081154

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η GLOBALAVIATION S.A, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνει για τον τρόπο που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και γενικότερα την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας www.globalaviationsa.com

Προσωπικά Δεδομένα:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα μας και διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αριθμό Ταυτότητας διαβατήριου, Εθνικότητα και email.

Προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται μέσω του ιστοτόπου, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα εκτός, αν αυτό επιβάλλεται από το είδος της παροχής των υπηρεσιών μας, το Νόμο και για λόγους δημοσίου συμφέροντος (λ.χ. ιατρικές εξετάσεις εκπαιδευόμενου/εκπαιδευτή για την συμμετοχή τους στις πτήσεις) στα οποία έχει πρόσβαση μόνον ο ιατρός της εταιρίας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από την Νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΥΠΑ.

Η εταιρεία μας συλλέγει τα δεδομένα πριν ή κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, κατά την παροχή υπηρεσιών, κατά την εγγραφή σας στα προγράμματα εκμάθησης, το κέντρο συντήρησης και πώλησης αεροσκαφών, κατά την παραλαβή βιογραφικών, κατά την επίλυση παραπόνων.

Σκοπός και Νομιμότητα επεξεργασίας:
 • η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η παροχή των υπηρεσιών μας.
 • η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.
 • η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.
 • η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική ή συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας και να λαμβάνουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων σας.

Αποδέκτες:

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτους εκτός από τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εκ του Νόμου δύνανται να έχουν πρόσβαση (Υ.Π.Α, Δ.Ο.Υ, Υπουργείο Εσωτερικών και Μετανάστευσης αναφορικά με τους αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους κλπ). Σε κάθε περίπτωση η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα σας στους αρμόδιους φορείς, θα είναι η απολύτως αναγκαία και εκ του Νόμου εκπορευόμενη. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς:

 • Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετινγκ, διαφήμισης, ως στατιστικά στοιχεία για την προώθηση και διαφήμιση, τήρηση αρχείου, εταιρείες ταχυμεταφοράς
 • Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων.
 • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης.
 • Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς.
Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
 • Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η GLOBALAVIATIONS.A, όπως και την προέλευσή τους και να αιτείστε αντίγραφά τους (δικαίωμα προσβάσεως).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).
 • Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας μας (δικαίωμα στη λήθη).
 • Να ζητήσετε από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση που έχετε δώσει.
 • Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.
 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Η άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να σας γνωστοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα προθεσμιών.
 • Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.
 • Να προσφύγετε στην Αρμόδια Αρχή για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την μεταξύ μας συνεργασία, σύμβαση, παροχή υπηρεσίας και την προσβολή των δικαιωμάτων σας. Αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.
 • Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Προστασία και Διαφύλαξη των Δεδομένων:

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων, όπως και εσάς, εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα και συμφέροντά σας. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέψει μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσει τις αρχές εάν προκύψει κάποια παραβίαση.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό, που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Υποχρεώσεις χρηστών ιστότοπων

Με την χρήση των ιστοτόπων της GLOBALAVIATIONS.A. βεβαιώνεται ότι είστε ενήλικοι. Αν είστε ανήλικοι πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Έχετε την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Επίσης μπορεί η εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, για την χρήση τους: ενώπιον φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών αρχών, ελεγκτικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής η αρμοδίου Δικαστηρίου μέχρι την προβλεπόμενη από τον Νόμο κατά περίπτωση προθεσμία παραγραφής η για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν αναφερθεί.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε να ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρείας μας στο email: legal@globalaviationsa.com